دکتر رضا بیدکی

 

 پست سازمانی : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی : دكتراي پزشكي عمومي دانشگاه; علوم پزشكي رفسنجان و بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو  مرکز  تحقیقات  دیابت

عضو  مرکز  تحقیقات  اعتیاد  و  علوم  رفتاری 

عضو  هیات  تحریریه  مجلات  داخلی  و  خارجی

مسوول  اورژانس  مرکز جامع  روانپزشکی

مسوول  اموزش  دستیاران  و  بیمارستان

 پست الکترونیک: Reza_Bidaki(at)yahoo.com

Rezabidaki(at)ssu.ac.ir

برنامه کاری:

محل خدمت:

تفت . مرکز جامع  روانپزشکی 

ساعت    هفت  و  نیم  لغایت  14

سه  شنبه  و  پنجشنبه  ساعت    ده  و  نیم  تا  دوازده    درمانگاه

عصرها  کلینیک  امام  علی  ع

ساعت    16  لغایت  20

رزومه

 

شرح وظایف