دکتر علی اکبر واعظی

 پست سازمانی : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی : دكتراي  پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: vaeziali(at)yahoo.com

رزومه

 

شرح وظایف