دکتر فاطمه صفری

 پست سازمانی : هیات علمی تمام وقت دانشکده پزشکی و هیات علمی پاره وقت گروه سلامت سالمندی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک:  fa.cardio(at)gmail.com

 

شماره تماس: 03538203410

رزومه

 

شرح وظایف