دکتر حسین فلاح زاده

پست سازمانی : عضو هیات علمی،  مدیر گروه آمار زیستی  و اپیدمیولوژی، سرپرست مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای آمارزیستی دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی:hofaab[at] yahoo.com

 شماره تماس:03531492251

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

برنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس