دکتر علیرضا بیگمی

 پست سازمانی : عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: مدرس

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی و MSC طب سالمندی(دکتری پزشکی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۱۳۸۲)( Master of Geriatric Medicine, ECU, Australia, 2014)

پست الکترونیک: alireza_beigomi(at)yahoo.com.au

آدرس: یزد، خیابان مسکن و شهرسازی، خیابان لادن شرقی،کوچه لادن ۵،پلاک ۱

تلفن: ۰۹۱۳۲۵۰۹۷۵۱ ۰۳۵۳۶۲۹۰۸۲۹

رزومه:

سابقه ی آموزشی

1-             تدریس واحدهایارزیابی جامع سالمندان و مفاهیم سالمندینیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2-   تدریس واحدارزیابی جامع سالمنداننیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3-  تدریس واحدمفاهیم سالمندی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تجارب کاری و مسئولیتها

1-    مسؤول فنی مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی سالمندان صبا، یزد، ۱۳۹۵

2-درمان سالمندان در مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی سالمندان صبا، یزد، ۱۳۹۴ تا کنون