دکتر مینو پاک گوهر

پست سازمانی : عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :  دکتری سالمندشناسی

پست الکترونیک: mpakgohar(at)razi.tums.ac.ir

رزومه

 

شرح وظایف