سعید قانع عزآبادی

 پست سازمانی : عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: saeedghaneh(at)ssu.ac.ir

رزومه

 

شرح وظایف