دکتر سعید  مظلومی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی و مدیر گروه خدمات بهداشتی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: mazloomy[at]ssu.ac.ir

 شماره تماس: 31492184 035

برنامه هفتگی

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف