دکتر جمشید آیت اللهی

پست سازمانی: سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

پست الکترونیک:jamshidayatollahi[at]yahoo.com

شماره تماس: 03538113776 

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف