دکتر ابوالفضل برخورداری

پست سازمانی: عضو هیئت علمی و مدیر گروه بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه انگلیس

پست الکترونیک:  

Abolfazl[at]ssu.ac.ir

ohyazd[at]gmail.com

شماره تماس: 03531492199

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف