دکتر قاسم دستجردی

پست سازمانی: سرپرست مرکز جامع روانپزشکی استان یزد - عضو هیئت علمی پاره وقت گروه سلامت در بلایا  

 

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

پست الکترونیک:

Drgdastjerdi[at]ssu.ac.ir

ghasemdastgerdi[at]yahoo.com

شماره تلفن: 03526232001

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف