دکتر محمدرضا خواجه امینیان

پست سازمانی: بورسیه گروه سلامت در بلایا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای سلامت در بلایا

پست الکترونیک:

khajehaminian[at]gmail.com   

Khajehaminian[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492222 035

Initiates file downloadرزومه