دکتر محمد علی جعفری ندوشن

پست سازمانی:  عضو هیئت علمی پاره وقت گروه سلامت در بلایا - عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی   m.alijafari[at]ssu.ac.ir

 شماره تماس: 0353183514

شرح وظایف

Initiates file downloadرزومه