دکتر محمد حسن احرامپوش

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492002

Initiates file downloadرزومه

 

Initiates file downloadشرح وظایف

 

.دکتر محمدحسن احرامپوش در نیمسال دوم 98-97 با گروه اکولوژی انسانی واحد درسی ندارند.