دکتر سید سعید مظلومی

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: mazloomy[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492186

Initiates file downloadرزومه

 

Initiates file downloadشرح وظایف

 

دکتر سید سعید مظلومی در نیمسال دوم 98-97 با گروه اکولوژی واحد درسی ندارند.