دکتر حسینعلی صادقیان

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه دهلی

پست الکترونیک: hsadeghian[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492162

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

دکتر سیده حسینعلی صادقیان در نیمسال دوم 97-98 با گروه اکولوژی انسانی واحد درسی ندارند.