دکتر معصومه عباسی

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیک: mabbasishavazi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492176

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

 

دکتر معصومه عباسی در نیمسال دوم98-97 با گروه اکولوژی انسانی واحد درسی ندارند.