دکتر محمدحسن لطفی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی، مدیر مسئول و سردبیر مجله انگلیسی Journal of Community health Research

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه دهلی نو  

پست الکترونیک:mhlotfi56359[at]gmail.com

شماره تماس:03531492250

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

برنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس