زهــرا فـرزانه

پست سازمانی:کارشناس و مربی کارآموزی گروه خدمات بهداشتی و مسئول سایت گروه سلامت سالمندی

مرتبه علمی:کارشناس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

پست الکترونیک: zahrafarzaneh(at)ymail.com

شماره تماس:03531492047

برنامه هفتگی: شنبه الی چهارشنبه ساعت 15:15- 7:15 دانشکده بهداشت گروه کارآموزی خدمات بهداشتی

 

 

شرح وظایف