دکتر ابوالفضل برخورداری فیروزآبادی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت حرفه ای از دانشگاه انگلستان

-        پست الکترونیک: ohyazd[at]gmail.com

-        تلفن: 03531492199

 

Initiates file download-        رزومه

-      Initiates file downloadشرح وظایف

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس