دکتر سید جلیل میرمحمدی

-        پست سازمانی : مدیر گروه طب کار و سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از کار

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی طب کار

-        پست الکترونیک: Jalilmirmohamadi2[at]yahoo.com

-        تلفن: 03531492194

-        رزومه

-       Initiates file downloadشرح وظایف

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس