دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

-        پست سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی طب کاراز دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک: ah.mehrparvar[at]gmail.com

-        تلفن: 03531462136

Initiates file download-        رزومه

-       Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file download-        برنامه هفتگی

Initiates file download-        طرح درس