دکتر زهرا هاشمیان

 

پست سازمانی : پزشک عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان شهید صدوقی عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :پزشک عمومی

پست الکترونیک:zhashemian(at)yahoo.com

Cv