دکتر شفیعی

دکتر میلاد شفیعی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سرپرست امور مجلات دانشکده بهداشت 
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الكترونيك:milad.shafii[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:31492222-035

رزومه

شرح وظایف 

- برنامه هفتگی

- طرح درس