دکتر پاکدامن

دکتر محسن پاکدامن

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و معاون اجرایی دانشکده بهداشت
مرتبه علمی
: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیک: mpakdaman[at]ssu.ac.ir 
شماره تماس:31492194-035

- رزومه

شرح وظایف 

- برنامه هفتگی 

- طرح درس