سرکار خانم بتول قانع

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس: 31492166(035)