سرکار خانم آزیتا طاهر

پست سازمانی: کارشناس واحد EDO

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: azi_taher[at]yahoo.com

شماره تماس:31492224(035)