مرکز خدمات جامع سلامت اشکذر دارای واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی می باشد که جمعیت ده هزار نفری اشکذر را تحت پوشش قرار می دهد

واحدهای مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت اشکذر به شرح ذیل می باشد

- پزشکی

- دندانپزشکی

- داروخانه

- تزریقات و پانسمان

- مرکز مشاوره ازدواج

- آزمایشگاه

- مبارزه با بیماریها( بیماریابی ،کنترل و پیشگیری بیمارهای واگیر و غیرواگیر)

- بازرسین بهداشت محیط

- بهداشت خانواده( واکسیناسیون ، مراقبت زنان باردار،کودکان و سالمندان)

 

خانم دکتر عصمت ملانوری شمسی:سرپرست

آقای حمزه جعفری ندوشن: مدیرداخلی

خانم دکتر عصمت ملانوری :پزشک خانواده

آقای حمزه جعفری : کارشناس مبارزه با بیماریها- مراقب سلامت

آقای محمدرضا رحیم پور: مسئول آزمایشگاه

آقای ابراهیم غلامی:کارشناس بهداشت محیط

خانم زهرا ماندگاری: کارشناس بهداشت خانواده- مراقب سلامت

خانم فریبا کلانتری : کارشناس بهداشت خانواده- مراقب سلامت

خانم عصمت بیرقدار : مرافب سلامت