مرکز خدمات جامع سلامت رضوانشهر دارای واحدهای مختلف بهداشتی درمانی می باشد که خدمات مورد نیاز جامعه 7800 نفری رضوانشهر و فیروز آباد را تامین می نماید این مرکز درارای یک پایگاه بهداشتی و دو خانه بهداشت فیروز آباد و حسن آباد می باشد که خدمات درمانی جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت حسن آباد به صورت تیم سیار پزشک و ماما به روستاییان ارائه می گردد.

واحدهای مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت رضوانشهر به شرح ذیل می باشد

- پزشکی

- دندانپزشکی

- مامایی

- داروخانه

- تزریقات و پانسمان

- واکسیناسیون

- بهداشت محیط

- آزمایشگاه

- بهداشت خانواده

- مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر

 

 

- آقای دکتر ولی الله رفیعی: سرپرست- دندانپزشک

 

- خانم دکتر محمودی :پزشک خانواده

 

- آقای سید یحیی موسوی: داروخانه – تزریقات و پانسمان

 

- آقای هادی نصیری :مبارزه با بیماریها

 

- خانم حکیمیان:آزمایشگاه

 

- خانم دایا:بهداشت محیط

 

- خانم طباطبایی:مراقب سلامت

 

- خانم بهشت: مراقب سلامت

 

- خانم اخلاقی :ماما خانواده