مرکز خدمات جامع سلامت کافی آباد دارای واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی می باشد که خدمات درمانی جمعیت هزار نفری منطقه خضرآبادو کذاب را تحت پوشش قرار می دهد همچنین خدمات بهداشتی توسط 6 خانه بهداشت خضرآباد،کافی آباد،درب رز،شرب العین،هامانه و خمسیان به مردم این روستاها ارائه می گردد

 

 

سرپرست: خانم دکتر جلالی زاده

مدیر داخلی: محمد رضا کریمی