جلسه ارائه سمینار دانشجویان دکتری ورودی سال 1394 روز دوشنبه مورخ 29/09/1395 با حضور اساتید گروه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کلاس 103 واقع در دانشکده بهداشت برگزار گردید. در پایان این جلسه، دانشجویان دکتری به سوالات اساتید و سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی پاسخ دادند.