Initiates file downloadبرنامه راهبردی دانشکده بهداشت

 

بيانيه رسالت(Mission) 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در صدد است با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و انجام پژوهش در حيطه علوم پزشكي و بهداشت و با تكيه بر ارزشهايي نظير تكريم و احترام ارباب رجوع ، حفظ شئونات و ارزشهاي اسلامي در محيط كار ، قانونمداري ، مشاركت جويي و كيفيت محوري و همچنين با استفاده از روشهاي نوين و كارآمد تدريس ضمن ارتقاء توانمندي اعضاء هيئت علمي و كاركنان با ترتيب نيروي انساني كارآمد و توليد علم ،سهمي در اعتلاء علوم بهداشتي و به تبع آن ارتقاء سطح سلامت جامعه ايفاء نمايد. مشتريان ما دانشجويان ،‌اعضاء هيئت علمي و محققين ، نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با امر سلامت جامعه و مردم هستند

 

 دور نما (Vission)

ما در دانشكده بهداشت ميخواهيم با تربيت نيروي انساني كارآمد ، گسترش و تعميق پژوهش در حيطه علوم  بهداشتي مرزهاي دانش رادر نورديده و در ارتقاء سلامت جامعه خويش سرآمد دانشكده هاي هم سطح خود در كشور و مايه افتخار و سربلندي ملت خويش گرديم.

 

ارزش های سازمانی(Values)

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد بر آن است تا با تعامل مناسب درون بخشی و فرابخشی ضمن حفظ ارزشهای حاکم بر این دانشکده در حوزه های مختلف به ارزش زیر پایبند باشد:

§         ارتقاء مستمر کیفیت خدمات

§         مسئولیت پذیری

§         رعایت نظم و انضباط کاری

§         اعتقاد به اصل بهره وری و دوری از اسراف و تبذیر

§         حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخلاقی و انسانی

§         واقع گرایی و اقدام مبتنی یر شواهد و مدارک

§         حفاظت از اسرار

§         رعایت عدالت اجتماعی در راستای هدف دوم چشم انداز بیست ساله (توسعه دانایی محور)

§         ارتقای دانش پزشکی بر اساس معیارهای جهانی و بومی

§         تربیت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگیزه

§         گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در پزشکی

§         استفاده از هیئت علمی و کارکنان متعهد، توانمند و با انگیزه

§         حفظ شان و منزلت هیات علمی، دانشجویان و کارکنان

§         پویایی و نو گرایی

§         پایداری در زمینه های آموزشی با توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش

§         استفاده از دیدگاه اساتید در تصمیم گیری های کلان آموزشی

 

 

اهداف دانشکده

§         مشارکت در بهبود نظام بهداشتی و درمانی کشور

§         ارتقاء دانش بهداشتی کشور

§         تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه علوم بهداشتی

§         افزایش بهره وری نظام اجرائی دانشکده

§         توانمند سازی اعضای هیات علمی

§         ارتقا کیفیت آموزش

§         توسعه منابع اعتباری

§         تقویت فعالیت های فرهنگی

§         تقویت ارتباط دانشکده با صنعت و خدمات

§         جذب نیروی متخصص