دکتر سیده مهدیه نماینده

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پست الکترونیک: Drnamayandeh[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492238

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

دکتر سیده مهدیه نماینده در نیمسال دوم 97-98 با گروه اکولوژی انسانی واحد درسی ندارند.