امتحان جامع دانشجویان دکترای بهداشت محیط ورودی سال 1393 طی روزهای 2 لغایت 4 بهمن ماه سال 1395 برگزار گردید. در این آزمون که بصورت کتبی و شفاهی برگزار شد. آقایان: رضاعلی فلاح زاده، رسول خسروی، هادی اسلامی و خانم رویا پیروی توانستند آزمون را با نمره قبولی پشت سر بگذارند.