دکتر رضا جعفری ندوشن

پست سازمانی : هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، سردبیر مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیک : jafarinodoushan[at]gmail.com

شماره تماس:31492203-035

Initiates file downloadرزومه:

Initiates file downloadبرنامه هفتگی :

طرح درس: