گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 97

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری

آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

پاتولوژی جغرافیایی ایران

مدیریت بهداشت محیط

پدافند غیرعامل

 

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 97

بهداشت عمومی در بلایا و فوریت ها

اپیدمیولوژی بیماری های شایع

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 

 

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

پاتولوژی جغرافیای ایران

آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت مردم محور بلایا