ساعت

موضوع

مدرس

تاریخ

10 - 8

اهداف کارآموزی

دکتر مختاری

شنبه

23/11/95

12 - 10

وظایف کارشناس بهداشت محیط در استان و شهرستان

مهندس خردادمهر- مهندس سرلک- مهندس کریمی

9:35 8:35

آب و فاضلاب

مهندس صالحی

یکشنبه

24/11/95

11 - 10

پسماند

مهندس برزگر

12 - 11

محیط زیست

مهندس کوچک زاده

مهم:

حضور کلیه دانشجویان در کارگاه فوق الزامی می باشد.

محل برگزاری: کلاس114