آدرس : یزد- بلوار پروفسور حسابی- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده داروسازی

تلفن: 38203419-035

دورنگار: 38203418-035

پست الکترونیک: edopharmacy@gmail.com

وبگاه :  http://www.ssu.ac.ir/pharmacy