جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور روز یکشنبه 8 اسفند از گروه مهندسی بهداشت محیط یزد بازدید کردند. در این بازدید که با حضور دکتر یوسفی و دکتر ززولی (دانشگاه علوم پزشکی مازندران) ، دکتر اصغرنیا (دانشگاه علوم پزشکی بابل)، دکتر ملکی، دکتر رضایی و دکتر شاهمرادی (دانشگاه علوم پزشکی کردستان) و دکتر جعفرزاده (دانشگاه علوم پزشکی اهواز) انجام شد، دکتر مختاری مدیر گروه بهداشت محیط یزد ضمن معرفی کامل گروه، در مورد آزمایشگاه­ها و امکانات یزد توضیحاتی ارائه نمود. در پایان میهمانان، از وضعیت گروه بهداشت محیط یزد اعلام رضایت نموده و یزد را یکی از استان­های با پتانسیل بالای بهداشت محیط ذکر نمودند.