* جلسه بررسی عملکرد گروه های آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی و  گروه تغذیه

به منظور بررسی عملکرد گروه های آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی و گروه(ادامه مطلب) 14:30-97/08/30

       ..................................................................................................

 * انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی ابلاغی جناب آقای  (ادامه مطلب) 11:11-97/08/29

       ..................................................................................................

 * جلسه بررسی عملکرد گروه های آموزشی مهندسی بهداشت محیط و گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

به منظور بررسی عملکرد گروه های آموزشی مهندسی بهداشت محیط و گروه مد(ادامه مطلب) 13:11-97/08/28

       ..................................................................................................

 * جلسه بررسی عملکرد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

به منظور بررسی عملکرد گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در تاریخ(ادامه مطلب) 12:45-97/08/28

       ..................................................................................................

 * بررسی روند تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

به منظور بررسی روند تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی جلسه ای با حضور معا(ادامه مطلب) 14:45-97/08/22

       ..................................................................................................

 * جلسه بررسی عملکرد گروه های آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و مدیریت پسماند

به منظور بررسی عملکرد گروه های آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و گروه (ادامه مطلب) 11:45-97/08/22

       ..................................................................................................

 * جلسه بررسی عملکرد گروه های آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و گروه سلامت در حوادث و بلایا

ه منظور بررسی عملکرد گروه های آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ادامه مطلب) 12:45-97/08/21

       ..................................................................................................

 * جلسه بررسی عملکرد گروه اکولوژی

به منظور بررسی عملکرد گروه آموزشی اکولوژی در تاریخ 97/08/19 جلسه ای (ادامه مطلب) 14:45-97/08/19

       ..................................................................................................

 * نشست دوره ای اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران

باتوجه به برگزاری نشست دوره ای اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران در (ادامه مطلب) 12:30-97/08/13

       ..................................................................................................

 * بازدید و ارزشیابی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در راستای انجام بازدید های ادواری هیئتهای محترم ممتحنه، ارزشیابی و برنامه (ادامه مطلب) 12:25-97/08/13

       ..................................................................................................

 * بازدید دانشجویان از خانه سالمندان یزد

بازدید دانشجویان از خانه سالمندان یزد توسط انجمن دانشجویی آموزش به (ادامه مطلب) 15:25-97/08/09

       ..................................................................................................

 * اعطای کرسی پژوهشی به افراد واجد شرایط

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء(ادامه مطلب) 16:25-97/08/07

       ..................................................................................................

 * تفاهم نامه میان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و سازمان تامین اجتماعی

بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته میان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و (ادامه مطلب) 16:20-97/08/07

       ..................................................................................................

 * ارائه خدمات مشاوره کسب و کار توسط معاونت علم و فن آوری ریاست جمهوری

بر اساس استفاده از قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری (ادامه مطلب) 16:17-97/08/07

       ..................................................................................................

 * جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود با حضور ریاست محترم (ادامه مطلب) 18:17-97/08/02

       ..................................................................................................

 * جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و (ادامه مطلب) 18:15-97/08/02

       ..................................................................................................

 * بازدید از گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

با توجه به دستور دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و (ادامه مطلب) 18:13-97/08/02

       ..................................................................................................

 * برگزاری جلسه هماهنگی کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامت

15 امین جلسه هماهنگی کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامت با (ادامه مطلب) 11:05-97/08/01

       ..................................................................................................

 * بازدید هیئت محترم بورد دکترای سلامت در حوادث و بلایا

با توجه به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر انجام بازدید های دوره ای از دانشگاه(ادامه مطلب) 12:05-97/07/30

       ..................................................................................................

 * اعلام تاریخ ثبت نمرات گزارش نشده تمامی نیمسال ها در سامانه سما

سیستم ثبت نمرات سما در تمام نیمسال ها از تاریخ 97/07/30 لغایت 97/08 (ادامه مطلب) 11:05-97/07/29

       ..................................................................................................

 * جلسه پیش از بازدید هیئت محترم بورد دکترای سلامت در حوادث و بلایا

با توجه به بازدید هیئت محترم بورد دکترای سلامت در حوادث و بلایا از دانش (ادامه مطلب) 18:05-97/07/28

       ..................................................................................................

 * طراحی و راه اندازی نمایشگاه تخصصی مجازی توانمندی های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی جهت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته(ادامه مطلب) 12:05-97/07/28

       ..................................................................................................

 * کتابچه اخلاق در نشر

به پیوست کتابچه اخلاق در نشر که در حوزه معاونت محترم تحقیقات و فن آور(ادامه مطلب) 09:30-97/07/23

       ..................................................................................................

 * اعلام نام موسسات فاقد مجوز فعالیت از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

حسب اعلام مدیرکل محترم دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر غیرمجاز بودن (ادامه مطلب) 12:30-97/07/22

       ..................................................................................................

 * اعلام حمایت مالی صندوق توسعه تحقیقات ریاست جمهوری از پایان نامه های دوره دکتری

اعلام حمایت مالی صندوق توسعه تحقیقات ریاست جمهوری، آماده حمایت های(ادامه مطلب) 14:28-97/07/18

       ..................................................................................................

 * جلسه هماهنگی انتخاب دانشجوی نمونه

جلسه هماهنگی انتخاب دانشجوی نمونه با حضور دانشجویان واجد شرایط اولیه (ادامه مطلب) 12:28-97/07/17

       ..................................................................................................

 * آغاز 27 امین جشنواره دانشجوی نمونه

با توجه به آغاز 27 امین جشنواره دانشجوی نمونه، اسامی 58 نفر از دانشجویان (ادامه مطلب) 13:53-97/07/15

       ..................................................................................................

 * غیر قانونی بودن صدور مجوز آموزشی برای سمینار های ملی و منطقه ای

بنا به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (ادامه مطلب) 12:36-97/07/10

       ..................................................................................................

 * برگزاری جلسه ارزیابی برنامه های طرح تحول آموزشی دانشگاه

جلسه ارزیابی برنامه های طرح تحول آموزشی دانشگاه توسط ارزیابان بیرونی  (ادامه مطلب) 18:36-97/07/03

       ..................................................................................................

 * جلسه انتخابات مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

جلسه انتخابات مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت (ادامه مطلب) 11:36-97/07/03

       ..................................................................................................

 * بازدید برد اپیدمیولوژی از دانشکده بهداشت

با توجه به درخواست دانشکده بهداشت برای تاسیس مقطع دکترای رشته ی (ادامه مطلب) 15:25-97/06/17

       ..................................................................................................

 * راه اندازی رشته مهندسی بهداشت محیط – بهداشت پرتوها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

به استناد رای صادره در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای گشترش (ادامه مطلب) 14:25-97/06/14

       ..................................................................................................

 * Evidence based Health policy Managment & Economics نمایه شدن مجله

مجله Evidence based Health policy Managment & Economi (ادامه مطلب) 07:25-97/06/03

       ..................................................................................................

 * کسر حقوق بابت نذورات اربعین موکب علی بن موس الرضا (ع)

به اطلاع کلیه همکاران شاغل، بازنشسته و خیرین دانشگاه می رساند طبق سنو(ادامه مطلب) 12:25-97/05/24

       ..................................................................................................

 * اطلاع رسانی کمیته ملی اخلاق در رابطه با ایمیل های سودجویانه

اخیرا مشاهده شده که افراد سودجو به قصد فریب همکاران شاغل در واحد های(ادامه مطلب) 12:25-97/05/24

       ..................................................................................................

 * جلسه برنامه ریزی های دانشکده بهداشت در راستای تربیت دانشجوی نمونه

در راستای برنامه ریزی ها دانشکده بهداشت برای تربیت دانشجوی نمونه کشور(ادامه مطلب) 14:45-97/05/15

       ..................................................................................................

 * عرض تسلیت به جامعه بهداشت محیط

با نهایت تاسف و تالم درگذشت دکتر علی قیصری فر (نویسنده کتاب تصفیه سبز(ادامه مطلب) 16:45-97/05/09

       ..................................................................................................

 * سالروز تولد ریاست محترم دانشکده بهداشت

اساتید و پرسنل دانشکده بهداشت سالروز تولد ریاست محترم دانشکده ، جناب (ادامه مطلب) 14:45-97/05/01

       ..................................................................................................

 * درخواست دستورالعمل اجرایی استفاده از داده های کوهورت شاهدیه

با توجه به دستورالعمل اجرایی استفاده از داده های کوهورت شاهدیه، به اطلاع (ادامه مطلب) 10:15-97/04/24

       ..................................................................................................

 * فراخوان گرنت سرمایه اولیه : همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشور های جنوب آسیا

به پیوست « فراخوان گرنت سرمایه اولیه : همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران (ادامه مطلب) 12:30-97/04/17

       ..................................................................................................

 * تاثیر معدل مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد 97

طبق مصوبه پنجمین جلسه شورا سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات (ادامه مطلب) 10:30-97/04/17

       ..................................................................................................

 * لزوم توجه به آمار خوداستنادی در ارجاعات به مقالات توسط نویسندگان

علی رغم اینکه میزان خود استنادی نویسندگان می تواند در نشان دادن پیشرفت(ادامه مطلب) 14:30-97/04/13

       ..................................................................................................

 * اعلام آمادگی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جهت تعامل و اقدام مشترک

نظر به ضرورت تعامل دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و لزوم استفاده بهینه از (ادامه مطلب) 14:30-97/04/13

       ..................................................................................................

 * خبرنامه های شماره 32 و 33، اخبار حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

با توجه به اهمیت اطلاع از برنامه ها و اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت (ادامه مطلب) 11:30-97/04/12

       ..................................................................................................

 * تبریک ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت جناب آقایان دکتر (ادامه مطلب) 23:58-97/04/06

       ..................................................................................................

 * اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

به پیوست لیست اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و (ادامه مطلب) 11:30-97/04/04

       ..................................................................................................

 * ملاحظات ضروری در انجام پژوهش با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

انجام پژوهش با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مانند کارآزمایی های بالینی، از  (ادامه مطلب) 09:25-97/03/29

       ..................................................................................................

 * راه اندازی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

پیرو دویست و شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی(ادامه مطلب) 09:25-97/03/29

       ..................................................................................................

 * راه اندازی وبسایت جدید مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقای کمی و کیفی اطلاع رسانی در خصوص حوزه آمار و فناوری (ادامه مطلب) 09:25-97/03/23

       ..................................................................................................

 * نمایه شدن مجله Evidence based health policy, Managment & Economics JEBHPME 

مجله Evidence based health policy, Managment & Economic (ادامه مطلب) 09:25-97/03/23

       ..................................................................................................

 * جلسه مجمع عمومی صندوق قرض الحسنه حضرت امام حسین (ع)

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) جلسه مجمع عمومی(ادامه مطلب) 13:45-97/03/19

       ..................................................................................................

 * جلسه تجلیل از استاد دکتر مصداقی نیا

در تاریخ 97/02/25 جلسه تجلیلی از استاد دکتر مصداقی نیا و اعطای جایزه (ادامه مطلب) 12:25-97/03/12

       ..................................................................................................

 * گزارش بازارچه خیریه کودکان بهشتی (3)

معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده طی نامه ای به ریاست دانشکده(ادامه مطلب) 10:25-97/03/12

       ..................................................................................................

 * شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ های سمی خوراکی

با توجه به ضرورت آمادگی و برخورد با مسمومیت های رخ داده با قارچ های سمی (ادامه مطلب) 14:45-97/03/08

       ..................................................................................................

 * آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

در جهت حفظ شان و حرمت محیط های علمی، آموزشی- پژوهشی، صیانت از  (ادامه مطلب) 12:12-97/03/06

       ..................................................................................................

 * اسامی پذیرفته شدگان دهمین المپیاد علمی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حیطه مدیریت

با پایان مرحله اول دوره آمادگی المپیاد دهم دانشجویی در حیطه مدیریت در نظام(ادامه مطلب) 17:50-97/03/05

       ..................................................................................................

 * انتصاب آقای ایمان معینی نسب به عنوان مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت

طی ابلاغی از سوی سرپرست محترم روابط عمومی دانشگاه، جناب آقای ایمان (ادامه مطلب) 23:56-97/02/29

       ..................................................................................................

 * نمایه شدن مجله Journal Of Environmental Health and Sustainable Development

مجله Journal Of Environmental Health and Sustainable Develop(ادامه مطلب) 08:35-97/02/29

       ..................................................................................................

 * تشکیل جلسه در رابطه با نرم افزار جامع تحصیلات تکمیلی

سرپرست و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده در تاریخ 97/02/23 با ریاست(ادامه مطلب) 11:43-97/02/24

       ..................................................................................................

 * جلسه یادواره شهدای دانشگاه

اعضای ستاد یادواره شهدای دانشگاه با حضور فرمانده محترم سپاه الغدیر استان یزد (ادامه مطلب) 12:43-97/02/22

       ..................................................................................................

 * دستور سازمان وظیفه عمومی ناجا در ارتباط با عدم پذیرش اصلاح مجدد وقایع تحصیلی

با توجه به ابلاغ قانون جدید جریمه مشمولان غایب و به منظور جلوگیری از سوء (ادامه مطلب) 10:43-97/02/19

       ..................................................................................................

 

 * برگزاری جلسه هیئت مدیره صندوق حضرت امام حسین (ع)

جلسه هیئت مدیره صندوق حضرت امام حسین (ع) در تاریخ 97/02/18 با حضور (ادامه مطلب) 15:43-97/02/18

       ..................................................................................................

 

 * بازارچه خیریه اردیبهشتی به رنگ بهشت

سومین بازارچه خیریه اردیبهشتی به رنگ بهشت شامل 35 غرفه از محصولات (ادامه مطلب) 10:38-97/02/18

       ..................................................................................................

 * حضور جناب آقای دکتر اخوان در دانشکده بهداشت

با توجه به حضور جناب آقای دکتر امیر احمد اخوان معاون اجرایی معاونت آموزشی (ادامه مطلب) 14:38-97/02/17

       ..................................................................................................

 * درخواست تشویق جناب آقای محسن انصاری دانشجوی دکترای بهداشت محیط

با توجه به انتخاب جناب آقای محسن انصاری دانشجوی دکترای بهداشت محیط(ادامه مطلب) 10:00-97/02/17

       ..................................................................................................

 * ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیئت علمی در زمینه شرکت های دانش بنیان

با توجه به تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید (ادامه مطلب) 09:45-97/02/15

       ..................................................................................................

 * بزرگداشت هفته معلم توسط جناب آقای دکتر مصدق با همراهی ریاست محترم دانشکده

به مناسبت بزرگداشت هفته معلم و روز معلم در تاریخ 97/02/11 جناب آقای (ادامه مطلب) 14:15-97/02/12

       ..................................................................................................

 * ثبت عنوان پایان نامه ها در سیستم امور پژوهشی

معاونت محترم تحقیقات وفن آوری دانشگاه طی نامه ای به رؤسای دانشکده ها(ادامه مطلب) 08:15-97/02/10

       ..................................................................................................

 * اعلام برنامه آمادگی مهاجرت به پیام رسان های داخلی

بر اساس بخشنامه ارسالی از سوی معاون اول رئیس جمهور در خصوص حمایت (ادامه مطلب) 12:15-97/02/08

       ..................................................................................................

 * انتصاب جناب آقای دکتر امین صالحی به عنوان مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی ابلاغی جناب آقای امین (ادامه مطلب) 12:11-97/02/08

       ..................................................................................................

 * ابلاغیه اعضای کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان

ریاست محترم دانشگاه طی ابلاغی آقایان دکتر محمدحسن احرام پوش، دکتر (ادامه مطلب) 12:11-97/02/08

       ..................................................................................................

 * اعلام شرایط برگزاری جشن های دانش آموختگی

با توجه به درخواست های واصله و مشکلات متعدد به وجود آمده در خصوص (ادامه مطلب) 12:11-97/02/08

       ..................................................................................................

 * مراسم روز جهانی زمین پاک توسط گروه مهندسی بهداشت محیط برگزار شد

دوم اردیبهشت (22 آوریل) هر سال مصادف است با "روز جهانی زمین". زمینی (ادامه مطلب) 11:11-97/02/05

       ..................................................................................................

 * تصویب پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط با ارتقای آموزش در رشته های مختلف علوم پزشکی

در راستای توسعه آموزش دانشگاه، موضوع " موضوع تصویب پایان نامه های  (ادامه مطلب) 14:15-97/02/04

       ..................................................................................................

 * تائید اعتبار کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت

به استناد دستور العمل وزارتی تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های (ادامه مطلب) 14:15-97/02/04

       ..................................................................................................

 * تقدیر و تشکر از اعضای محترم مجله Journal of Food Quality and Hazards Control

معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه طی نامه ای از عملکرد رضایت (ادامه مطلب) 14:15-97/02/04

       ..................................................................................................

 * راهنمای بازنگری شده اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

با توجه به توسعه کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی (ادامه مطلب) 09:30-97/02/01

       ..................................................................................................

 * انتشار پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش (EDO)

پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش نشر گردید . علاقمندان محترم (ادامه مطلب) 12:39-97/01/22

       ..................................................................................................

 * جلسه هماهنگی پیرامون جشنواره قرآن و عترت

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر شرکت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده (ادامه مطلب) 13:09-97/01/21

       ..................................................................................................

 * جلسه هماهنگی مسئولین آموزشی دانشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر مسئولین آموزشی دانشکده ها با معاونت آموزشی (ادامه مطلب) 13:09-97/01/21

       ..................................................................................................

  * دیدار با ریاست دانشگاه علوم پزشکی و تبریک سال نو

به مناسبت فرارسیدن سال نو جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده بهداشت به (ادامه مطلب) 13:27-97/01/15

       ..................................................................................................

  * ملاقات با ریاست دانشکده و تبریک سال نو

به مناسبت فرارسیدن سال نو، اساتید و همکاران دانشکده ضمن ملاقات با ریاست (ادامه مطلب) 10:27-97/01/15

       ..................................................................................................

  * اعطای یک پایه تشویقی به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث

بر اساس موضوع مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی وزارت (ادامه مطلب) 12:27-97/01/14

       ..................................................................................................

  * ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری سایت کارگاهی جهت رفاه حال اساتید و دانشجویان

جهت رفاه حال اساتید و دانشجویان و با مساعدت ریاست محترم دانشکده در (ادامه مطلب) 08:27-97/01/04

       ..................................................................................................

  * تصویب سند سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور

نظر به ضرورت تخصیص بهینه منابع پژوهشی و جهت دهی آن به سمت تقاضا (ادامه مطلب) 08:27-96/12/26

       ..................................................................................................

  * راه اندازی نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران (نوپا)

معاونت تحقیقات و فناوری زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "نظام نوین (ادامه مطلب) 08:27-96/12/26

       ..................................................................................................

  * فرصت های جذب حمایت مالی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند فرصت های جذب حمایت مالی در موسسه (ادامه مطلب) 11:27-96/12/22

       ..................................................................................................

  * راه اندازی سامانه مجازی نماد

به منظور تحقق در اهداف بسته مجازی سازی دانشگاه ( طرح تحول و نوآوری (ادامه مطلب) 13:27-96/12/20

       ..................................................................................................

  * اولین نشست علمی- تخصصی اکولوژی انسانی – سلامت انسان و محیط زیست

همزمان با روز درخت کاری و با هدف تبیین محور های مورد بحث در رشته (ادامه مطلب) 14:45-96/12/16

       ..................................................................................................

  * نتیجه ارزیابی روایی صوری سوالات امتحانی نیمسال اول 97-96

سوالات چهارگزینه ای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 اعضای محترم هیئت  (ادامه مطلب) 14:10-96/12/14

       ..................................................................................................

  * دعوت از ریاست محترم دانشگاه جهت حضور در اختتامیه جشنواره دانشجوی نمونه

با توجه به برگزاری آئین نامه اختتامیه بیست و ششمین جشنواره دانشجوی (ادامه مطلب) 10:10-96/12/13

       ..................................................................................................

  * انتصاب مجدد جناب آقای دکتر فلاح زاده به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی

ریاست محترم دانشگاه طی ابلاغی جناب آقای دکتر حسین فلاح زاده ابرقویی (ادامه مطلب) 10:10-96/12/13

       ..................................................................................................

  * لیست کارگاه های مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای بهار 97

لیست کارگاه های برنامه ریزی شده جهت برگزاری در مرکز تحقیقات بهداشت (ادامه مطلب) 10:10-96/12/13

       ..................................................................................................

  * ارائه مقالات علمی- پژوهشی دانشگاه جهت درج در مجله طب و تزکیه

مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه در راستای سیاست های کلان معاونت آموزشی(ادامه مطلب) 14:25-96/12/08

       ..................................................................................................

  * بازدید از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لارستان

با توجه به دستور دبیر محترم کمیته علوم پزشکی ، بهداشت و تخصصی مبنی بر (ادامه مطلب) 11:55-96/12/08

       ..................................................................................................

  * پورتال کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

کتابخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری کشور، به عنوان مرکز اطلاع(ادامه مطلب) 13:55-96/12/07

       ..................................................................................................

  * بازدید از امکانات مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با توجه به دستور دبیر محترم کمیته علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی مبنی بر (ادامه مطلب) 09:30-96/12/06

       ..................................................................................................

  * بازدید از امکانات گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

با توجه به دستور دبیر محترم کمیته علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی مبنی بر (ادامه مطلب) 09:30-96/12/06

       ..................................................................................................

  * شرایط دفاع از پایان نامه دوره دکترای پژوهشی

طبق بند 4-3-4 آئین نامه دکتری پژوهشی مصوب پنجاه و هشتمین جلسه (ادامه مطلب) 14:30-96/12/02

       ..................................................................................................

  * مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص پایان نامه دانشجویان خارج دانشگاه

موضوع لزوم درج وابستگی سازمانی اول دانشگاه علوم پزشکی یزد در مورد مقالات(ادامه مطلب) 14:30-96/12/02

       ..................................................................................................

  * لیست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت

طبق بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و (ادامه مطلب) 10:30-96/11/30

       ..................................................................................................

  * اعلام تعهدات بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشگاه

با توجه به عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشگاه با بیمه ملت، به (ادامه مطلب) 14:00-96/11/25

       ..................................................................................................

  * فراخوان همکاری در گسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه

باتوجه به نقش محوری گروهها و واحد های آموزشی و پژوهشی در جستجو  (ادامه مطلب) 11:25-96/11/23

       ..................................................................................................

  * افزوده شدن حیطه کارآفرینی به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به منظور ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در میان دانشجویان خصوصا دانشجو  (ادامه مطلب) 11:25-96/11/23

       ..................................................................................................

  * اعلام آمادگی مرکز تحقیقات دیابت برای پذیرش بیماران تنفسی

با توجه به راه اندازی کلینیک فوق تخصص ریه و بیماری های تنفسی و تجهیزات (ادامه مطلب) 10:20-96/11/18

       ..................................................................................................

  * دسترسی آزمایشی به فیلم های آموزشی ناشر JOVE

با هماهنگی صورت گرفته از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ادامه مطلب) 09:50-96/11/10

       ..................................................................................................

  * جلسه معارفه اعضای جدید هیئت علمی دانشکده بهداشت

به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی قدیم و جدید در تاریخ 96/11/07 (ادامه مطلب) 18:54-96/11/09

       ..................................................................................................

  * اعلام نتایج رتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور بر اساس شاخص H-Index

بنابر نتایج آخرین رتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور بر اساس شاخص H- (ادامه مطلب) 13:45-96/11/03

       ..................................................................................................

  * موافقت با راه اندازی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

به استناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه (ادامه مطلب) 13:45-96/11/03

       ..................................................................................................

  * بازدید از دانشکده بهداشت به منظور تاسیس رشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

با توجه به درخواست دانشکده برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت(ادامه مطلب) 14:45-96/11/02

       ..................................................................................................

  * پذیرش اعضای هیآت علمی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جهت توانمند  (ادامه مطلب) 23:00-96/10/17

       ..................................................................................................

  * دسترسی آزمایشی به مجلات Cambridge University Press

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات ناشر بزرگ Cambridge Univer (ادامه مطلب) 08:00-96/10/06

       ..................................................................................................

  * نشست علمی بین المللی مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان

مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان وابسته به دانشکده بهداشت (ادامه مطلب) 08:00-96/09/28

       ..................................................................................................

  * پیام تسلیت دانشکده بهداشت بابت ضایعه اسفناک درگذشت جناب آقای دکتر صادق حضرتی

با نهایت تاسف و تاثر، در پی وقوع حادثه تصادف، دکتر صادق حضرتی، مدیر (ادامه مطلب) 11:15-96/09/25

       ..................................................................................................

  * تقدیر و تشکر رئیس محترم پژوهشکده مهندسی پزشکی از زحمات مسئولین برگزاری همایش بهداشت محیط

دکتر محمدتقی احمدیان رئیس محترم پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستم (ادامه مطلب) 09:00-96/09/25

       ..................................................................................................

  * انتخاب نشریه "آمایش" به عنوان نشریه برتر همایش تازه های علوم بهداشتی

بر اساس نظر هیئت رئیسه دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، گاهنامه (ادامه مطلب) 16:15-96/09/20

       ..................................................................................................

  * همایش ملی و بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

دومین همایش بین المللی بهداشت محیط با شکوه بی نظیری برگزار شد. دومین (ادامه مطلب) 16:15-96/09/13

       ..................................................................................................

  * عناوین طرح های تحقیقاتی موضوع مبارزه با مواد مخدر و روان گردانها

در راستای اجتماعی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردانها و با هدف (ادامه مطلب) 15:15-96/09/01

       ..................................................................................................

  * ارائه تسهیلات اینترنت (ADSL) به اعضاي هيأت علمي

طي تفاهم نامه صورت گرفته بين كميته رفاهي، اعضای هيأت علمي و مخابرات (ادامه مطلب) 14:50-96/09/01

       ..................................................................................................

  * برگزاری کارگاه مبانی کارآفرینی

با مشارکت معاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری، کارگاه (ادامه مطلب) 23:50-96/08/30

       ..................................................................................................

  * نشست هماهنگی همایش بهداشت محیط در دفتر امام جمعه محترم یزد

در نشست هماهنگی دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت (ادامه مطلب) 23:56-96/08/23

       ..................................................................................................

  * برگزاری جلسه مشترک دبیران همایش بهداشت محیط با مسئولان آب و فاضلاب استان

 به منظور جلب مشارکت سازمان های اجرایی در برگزاری دومین همایش بین  (ادامه مطلب) 23:40-96/08/23

       ..................................................................................................

  * بازدید از نمایشگاه و ایستگاه قرآنی دانشکده بهداشت

 جناب آقای دکتر احرام پوش رئیس محترم دانشکده بهداشت، جناب آقای  (ادامه مطلب) 10:36-96/08/22

       ..................................................................................................

  * انتخاب جناب آقای " عبدالمجید قلیزاده " به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته

 به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجو (ادامه مطلب) 22:36-96/08/13

       ..................................................................................................

  * دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات Nature

 دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات Nature که یکی از بزرگترین   (ادامه مطلب) 10:36-96/08/08

       ..................................................................................................

  * بازدید از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مبنی بر تاسیس دوره  (ادامه مطلب) 16:46-96/08/03

       ..................................................................................................

  * انتصاب جناب آقای دکتر احرام پوش به عنوان نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیسیون مناقصات

 طی ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محمدحسن احرام (ادامه مطلب) 22:46-96/08/02

       ..................................................................................................

  * ثبت نام رزرو تور زیارتی مشهد

 ثبت نام دوره سوم قرارداد جدید تور زیارتی مشهد برای ماه های آبان و آذر      (ادامه مطلب) 14:00-96/07/30

       ..................................................................................................

  * اعلام اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

 اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه که با استفاده از سهمیه بدون    (ادامه مطلب) 12:20-96/07/29

       ..................................................................................................

  * راه اندازی کانال مجازی سفیر سلامت

 معاونت بهداشتی در راستای ارتقای سواد سلامت و افزایش دسترسی افراد    (ادامه مطلب) 14:15-96/07/24

       ..................................................................................................

  * انتصاب جناب آقای دکتر حسن مظفری به عنوان مدیرگروه آموزشی تغذیه

 طی ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشکده بهداشت، جناب آقای دکتر حسن   (ادامه مطلب) 14:10-96/07/24

       ..................................................................................................

  * برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده

  جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی در تاریخ 96/07/12 و   (ادامه مطلب) 13:40-96/07/22

       ..................................................................................................

  * برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص برقراری زنگ ورزش همگانی

 در راستای اجرای مصوبه ی شورای آموزشی دانشگاه مبنی بر برقراری زنگ   (ادامه مطلب) 13:35-96/07/22

       ..................................................................................................

  * انتصاب دکتر محمدحسن احرام پوش به عنوان دبیر علمی همایش بهداشت محیط و توسعه پایدار

  طی ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر  (ادامه مطلب) 12:17-96/07/22

       ..................................................................................................

  * انتصاب دکتر مهدی مختاری به عنوان دبیر اجرایی همایش بهداشت محیط و توسعه پایدار

  طی ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر   (ادامه مطلب) 12:15-96/07/22

       ..................................................................................................

  * برگزاری ششمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط

  ششمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط   (ادامه مطلب) 17:15-96/07/12

       ..................................................................................................

  * مسابقه خاطره نویسی،نقاشی،شعر،داستان کوتاه،عکس و نثر ادبی و شرکت در نمایشگاهها

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده پزشکی در راستای توانمندسازی   (ادامه مطلب) 17:15-96/07/12

       ..................................................................................................

  * تغییر زمان مراسم معرفی برگزیدگان نهمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

 به منظور تجلیل از فعالیت های علمی، نوآوری و اجرای اعضای هیات علمی   (ادامه مطلب) 15:10-96/07/12

       ..................................................................................................

  * صدور مجوز مجله Journal of Disaster and Emergency Research

  با توجه به صدور مجوز مجله Journal of Disaster and Emerg   (ادامه مطلب) 08:30-96/06/29

       ..................................................................................................

  * انتصاب خانم فاطمه صادقیان به عنوان ناظر فعالیت های آزمایشگاه های سلولی- مولکولی

  طی ابلاغی از سوی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، سرکار خانم   (ادامه مطلب) 10:00-96/06/27

       ..................................................................................................

  * افتخارآفرینی تیم اعزامی به المپیاد دانشجویی در حیطه مدیریت نظام سلامت

  کسب مدال طلای انفرادی و برنز گروهی در نهمین دوره المپیاد دانشجویان   (ادامه مطلب) 13:35-96/06/25

       ..................................................................................................

  * بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بم

  با توجه به دستور دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی   (ادامه مطلب) 10:01-96/06/20

       ..................................................................................................

  * اعلام زمان انتخاب واحد دانشجویان انتقالی و مهمانی

  طبق اعلام مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه و به منظور هماهنگی   (ادامه مطلب) 09:40-96/06/20

       ..................................................................................................

  * اعلام سقف سالیانه مرخصی استعلاجی

  براساس بند 6 مصوبه مورخ 95/03/03 هیات رئیسه محترم دانشگاه، پزشکان   (ادامه مطلب) 11:45-96/06/19

       ..................................................................................................

  * موافقت هیات نظارت بر مطبوعات با فصلنامه International Journal of Disaster and Emergency Research

 هیات نظارت بر مطبوعات با فصلنامه سراسری International Journal   (ادامه مطلب) 09:45-96/06/19

       ..................................................................................................

  * پنجمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط

 پنجمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط  (ادامه مطلب) 14:55-96/06/13

       ..................................................................................................

  * بازدید از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

  با توجه به دستور دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  (ادامه مطلب) 15:03-96/06/07

       ..................................................................................................

  * بازدید سرپرست محترم بانک رفاه استان یزد به مناسبت روز پزشک

  به مناسبت روز پزشک، سرپرست محترم بانک رفاه استان یزد 1396با حضور   (ادامه مطلب) 14:52-96/06/01

       ..................................................................................................

  * برگزاری جلسه هماهنگی شورای انتخاب دانشجوی نمونه

  اولین جلسه هماهنگی شورای انتخاب دانشجوی نمونه در سال1396با حضور   (ادامه مطلب) 12:11-96/06/01

       ..................................................................................................

  * عضویت مجله JFQHC دانشکده بهداشت در COPE

 با پیگیری های بعمل آمده، مجله Journal of Food موفق به اخذ پذیرش   (ادامه مطلب) 14:36-96/05/30

       ..................................................................................................

  * چهارمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط

  چهارمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط در  (ادامه مطلب) 12:07-96/05/30

       ..................................................................................................

* دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات فیزیکی و محافظت فردی(2)

  دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات فیزیکی و محافظت فردی(2) (دارای 12 (ادامه مطلب) 11:26-96/05/29

       ..................................................................................................

* تمدید ثبت نام تور زیارتی مشهد برای ماه های شهریور و مهر

  ثبت نام دوره دوم قرارداد جدید تور زیارتی مشهد برای ماه های شهریور ومهر   (ادامه مطلب) 08:13-96/05/23

       ..................................................................................................

* انتصاب دکتر محمدتقی قانعیان به عنوان مدیر توسعه فن آوری سلامت دانشگاه

  طی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، جناب آقای   (ادامه مطلب) 09:12-96/05/21

       ..................................................................................................

 *  بازدید هیات ارزیابی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  در پی درخواست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تاسیس    (ادامه مطلب) 11:55-96/05/15

       ..................................................................................................

* تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا و  دانشگاه اوهایو آمریکا

  پروفسور Abhay Satoskar (استاد بخش پاتولوژی دانشگاه اوهایو آمریکا    (ادامه مطلب) 15:42-96/05/14

       ..................................................................................................

*تغییر نام مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار

طی نامه ای، شورای پژوهشی دانشگاه با درخواست تغییر نام مرکز تحقیقات   (ادامه مطلب) 15:20-96/05/14

       ..................................................................................................

*اعلام موافقت وزارت بهداشت با برگزاری همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

کارگروه صدور مجوز گردهمایی بین المللی در وزارت بهداشت، درمان وآموزش   (ادامه مطلب) 12:22-96/05/10

       ..................................................................................................

 *انجام پایان نامه با موضوع فرهنگ شهادت و ایثار

 معاونت محترم تحقیقات و فن آوی دانشگاه، طی نامه ای به رؤسای محترم  (ادامه مطلب) 10:00-96/05/08

       ..................................................................................................

 * سومین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط

  سومین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش بین المللی بهداشت محیط در  (ادامه مطلب) 15:00-96/05/04

       ..................................................................................................

* انتشار پنجمین شماره مجله Elderly Health Journal

 پنجمین شماره مجله انگلیسی زبان تخصصی سلامت سالمندی دانشکده (ادامه مطلب) 09:47-96/05/03

       ..................................................................................................

* مراسم تقدیر از زحمات ریاست محترم دانشکده در روز تولدشان

 کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت در روز یکشنبه اول مرداد ماه (ادامه مطلب) 14:30-96/05/02

       ..................................................................................................

* حضور جمعی از اساتید گروه بهداشت محیط تیم مصاحبه کننده آزمون دکترای تخصصی

 بر اساس سیاست دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مبنی بر (ادامه مطلب) 09:50-96/05/02

       ..................................................................................................

* نظارت بر طرح های کارآزمایی بالینی

 معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه طی نامه ای به ریاست محترم (ادامه مطلب) 08:50-96/05/01

       ..................................................................................................

* دوره آموزشی اقدامات اولیه نجات بخش در حوادث

 دانشکده پزشکی در نظر دارد دوره آموزشی «اقدامات اولیه نجات بخش در حوادث (ادامه مطلب) 14:07-96/04/28

       ..................................................................................................

* سومین نشست علمی بیماری های مشترک انسان و حیوان در هفته ملی زئونوز

سومین کنفرانس علمی بیماری های مشترک انسان و حیوان در روز سه شنبه  (ادامه مطلب) 16:00-96/04/27

       ..................................................................................................

*جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش ملی-بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

به منظور هماهنگی بیشتر جهت برگزاری هر چه بهتر دومین همایش بین  (ادامه مطلب) 15:30-96/04/27

       ..................................................................................................

*انتصاب دکتر میلاد شفیعی به عنوان سرپرست امور مجلات دانشکده بهداشت

طی ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشکده بهداشت، جناب آقای دکتر میلاد  (ادامه مطلب) 08:34-96/04/26

       ..................................................................................................

*برگزاری دوره آموزشی ازدواج سالم، پایدار واستحکام خانواده

  حوزه ی معاونت دانشجویی فرهنگی در نظر دارد دوره آموزشی ازدواج سالم،  (ادامه مطلب) 09:10-96/04/24

       ..................................................................................................

 *بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  با توجه به دستور دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی  (ادامه مطلب) 12:10-96/04/20

       ..................................................................................................

*برگزاری جلسه هماهنگی همایش ملی و بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

 جلسه هماهنگی دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت  (ادامه مطلب) 11:15-96/04/20

       ..................................................................................................

*برگزاری جلسه ارزیابی گزارش پایانی طرح یاس

 به منظور ارزیابی گزارش پایانی طرح یاس جلسه ای با حضور دست اندرکاران،  (ادامه مطلب) 11:11-96/04/20

       ..................................................................................................

 *دانشجویان پژوهشگر برجسته دانشکده بهداشت

 سه نفر از دانشجویان مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت  (ادامه مطلب) 17:00-96/04/18

       ..................................................................................................

  *بازدید هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی آموزش پزشکی از دانشکده بهداشت

با توجه به درخواست دانشگاه نسبت به تاسیس رشته کارشناسی ارشد آموزش  (ادامه مطلب) 18:30-96/04/12

       ..................................................................................................

 *برگزاری ششمین جلسه شورای مرجعیت علمی دانشکده بهداشت

ششمین جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی دانشکده  (ادامه مطلب) 13:01-96/03/24

       ..................................................................................................

*برگزاری جلسه ساماندهی امور مجلات دانشکده

به منظور ساماندهی امور مجلات دانشکده بهداشت و نمایه سازی آنان در پایگاه (ادامه مطلب) 12:54-96/03/24

       ..................................................................................................

*مقام اول دانشکده بهداشت در ارزیابی عملکرد سالیانه

برای سومین سال پیاپی دانشکده بهداشت در ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده (ادامه مطلب) 08:21-96/03/21

       ..................................................................................................

*اقدام فوری جهت تکمیل پروفایل های علم سنجی

با توجه به اهمیت ارزیابی اعضا محترم هیات علمی در سطح کشوری و بین (ادامه مطلب) 13:37-96/03/16

       ..................................................................................................

*برگزاری جلسه اعضای ستاد یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

به منظور تعیین دستور کار گنکره بزرگداشت شهدا در سال جاری اعضای ستاد  (ادامه مطلب) 09:50-96/03/10

       ..................................................................................................

*انعقاد تفاهم نامه جهت استفاده ی کارکنان و خانواده آن ها از آموزش های کوتاه مدت در ترم تابستان

سازمان جهاد دانشگاهی یزد آمادگی خود را جهت انعقاد تفاهم نامه ی استفاده (ادامه مطلب) 12:26-96/03/09

       ..................................................................................................

*انتشار شماره جدید مجله Social Behavior Research & Health

اولین شماره مجله Social Behavior Research & Health منتشر  (ادامه مطلب) 07:40-96/03/08

       ..................................................................................................

*برگزاری جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت

با توجه به رویکرد عمومی جامعه به خصوص دانشجویان به رسانه های دیجیتال و  (ادامه مطلب) 13:15-96/03/03

       ..................................................................................................

 *برگزاری جلسه بررسی دیدگاه ها و مشکلات دانشجویان

به منظور آشنایی با دیدگاه ها و مشکلات دانشجویان جلسه ای در تاریخ /03/02  (ادامه مطلب) 12:15-96/03/03

       ..................................................................................................

*بازدید هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ی بهداشت و ایمنی مواد غذایی از دانشکده بهداشت

در اجرای دستور دبیر محترم شورای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، اعضای  (ادامه مطلب) 12:05-96/03/03

       ..................................................................................................

*تمدید زمان ثبت نام تور زیارتی مشهد مقدس

ثبت نام تور زیارتی مشهد مقدس تا روز یکشنبه 31 ام اردیبهشت ماه تمدید گردیده (ادامه مطلب) 12:05-96/02/31

       ..................................................................................................

*برگزاری کارگاه های"آیین سخنوری و سخنرانی" و" برنامه استراتژیک و نقش آن در توسعه ملی

برگزاری کارگاه های "آیین سخنرانی و سخنوری" و "برنامه استراتژیک و نقش آن (ادامه مطلب) 14:28-96/02/30

       ..................................................................................................

*انتشار شماره جدید مجله Journal of Food Quality and Hazards Control 

سیزدهمین شماره مجله Journal of Food Quality and Hazards (ادامه مطلب) 11:30-96/02/30

       ..................................................................................................

*انتشار شماره جدید مجله Journal of Nutrition and Food Security

سومین شماره مجله Journal of Nutrition and Food Security (ادامه مطلب) 11:15-96/02/30

       ..................................................................................................

*انتشار شماره جدید مجله Evidence Based Health Policy Management & Economics

اولین شماره مجله Evidence Based Health Policy Management (ادامه مطلب) 11:01-96/02/30

       ..................................................................................................

* ابلاغ عضویت در شورای سیاستگذاری فرهنگی دانشکده بهداشت

طی ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشکده بهداشت، افراد زیر به عنوان اعضای (ادامه مطلب) 14:48-96/02/26

       ..................................................................................................

ثبت نام تور زیارتی مشهد مقدس

ثبت نام دوره اول قرارداد جدید تور زیارتی مشهد برای ماه های خرداد، تیر و مرداد (ادامه مطلب) 14:50-96/02/24

       ..................................................................................................

* کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

کارگاه پیشرفته و کاربردی جستجو در منابع الکترونیک توسط معاونت تحقیقات و (ادامه مطلب) 12:40-96/02/18

       ..................................................................................................

*مشاوره یادگیری زبان انگلیسی

با توجه به حضور جناب آقای امین دهقان دانشجوی دکتری زبان انگلیسی دانشگاه(ادامه مطلب) 11:58-96/02/10

       ..................................................................................................

*عقد تفاهم نامه با موسسه رادان جهت ترجمه و ویراستاری مقالات

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به منظور افزایش کیفیت(ادامه مطلب) 10:55-96/02/10

       ..................................................................................................

 *عقد تفاهم نامه کاری بین فروشگاه طوق زرین و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طی تفاهم نامه ای که بین فروشگاه طوق زرین و دانشگاه علوم پزشکی شهید(ادامه مطلب)  10:50-96/02/10

       ..................................................................................................

*عقد تفاهم نامه کاری بین عینک سازی نگاه و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طی تفاهم نامه ای که بین عینک سازی نگاه با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ادامه مطلب) 10:46-96/02/10

       ..................................................................................................

*تعیین رشته ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاه

با توجه به برگزاری المپیادهای ورزشی بین کارکنان جانباز و معلول دانشگاه های(ادامه مطلب) 16:00-96/02/02