معرفی اجمالی دانشکده بهداشت

دانشكده بهداشت يكي از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد می‌باشد كه در سال 1368 با مساحتي حدود 1600 مترمربع در دو طبقه تأسيس و با پذيرش 25 نفر دانشجو در رشته كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي از ابتداي مهرماه سال 1369 كار آموزشي خود را شروع نمود. اين دانشكده در حال حاضر در ساختمان تازه تاسیس خود با مساحتي حدود 11000 مترمربع در چهار طبقه، داراي 40 باب كلاس اختصاصي، 22 باب آزمایشگاه، یک باب کتابخانه، یک باب سالن آمفی‌تئاتر، یک باب سالن شورا، 5 باب سالن IT و یک واحد سمعی و بصری می‌باشد. از نظر نیروی انسانی نیز دانشکده بهداشت دارای 48 عضو هیات علمی و135 کارشناس آموزشی و کارمند بوده و 721 نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شامل 71 نفر در مقطع دکتری تخصصی، 249 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 401 نفر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در این دانشکده در حال تحصیل می باشند.