این جلسه با ارائه مهندس علی نیکونهاد  دانشجوی دکترای بهداشت محیط و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 1396/01/27در محل اتاق کنفرانس دانشکده برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عنوان "application of integrated ozone biological aerated filters and membrane filtration in water reuse of textile effluent"، دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون موضوع به بحث و گفتگو پرداختند.