محمدعلی حق پناه

محمدعلی حق پناه

پست سازمانی: کارشناس فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

پست الکترونیک: haghpanah.66[at]gmail.com

شماره تماس: 31492116(035)