-         مخزن  آب دهنو 30/02/96

 

-         نیروگاه سیکل ترکیبی 31/02/96

ردیف

تاریخ

محل بازدید

1

23/2/96

کارگاه SPSS

2

24/2/96

کارگاه SPSS

3

25/2/96

کارخانه سیمان مهریز

4

26/2/96

کارگاه SPSS

5

27/2/96

 

ردیف

تاریخ

محل بازدید

1

16/2/96

کارخانه کمپوست

2

17/2/96

سازمان محیط زیست

3

18/2/96

کارخانه شیر ایساتیس

4

19/2/96

بیمارستان شهدای محراب

5

20/2/96

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مهریز

 

ردیف

تاریخ

محل بازدید

1

9/2/96

آزمایشگاه مواد غذایی

2

10/2/96

آزمایشگاه مواد غذایی

3

11/2/96

موسسه ملی تحقیقات (جونده کشی)

4

12/2/96

موسسه ملی تحقیقات (جونده کشی)

5

13/2/96

موسسه ملی تحقیقات (جونده کشی)

 

ردیف

تاریخ

محل بازدید

1

2/2/96

تصفیه خانه یزد

2

3/2/96

کارخانه مواد غذایی زین

3

4/2/96

بیمارستان شهید صدوقی

4

5/2/96

تعطیل رسمی

5

6/2/96

بیمارستان شهدای محراب