فهرست دانشگاه های دارای رشته مدیریت بحران- وب سایت سازمان ملل

www.preventionweb.net

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا

hdq.uswr.ac.ir 

پژوهشکده حوادث و بلایا

 ivid.ir

منابع آموزشی مدیریت بحران از فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر

 www.ifrc.org

سازمان مدیریت بحران کشور

www.ndmo.ir  

بانک اطلاعات سوانح و بلایای جهان

 www.emdat.be