انتخاب موضوع 

بر اساس علاقه خود بدنبال موضوع پایان نامه باشید.علاقه خود را براساس حل مشکلات علمی پزشکی پایه ریزی نمایید.در تحقیق اولیه میتوانید از اساتید و یا دفتر پژوهشی دانشکده کمک بگیرید.بخاطر داشته باشید پایان نامه 6 واحد درسی است که موضوع و نمره آن در تحصیلات تکمیلی شما اهمیت دارد.در صورتیکه مسئله مورد نظر شما در تحقیقات مهم شمرده شده است به تحقیق خود پیرامون حل این مشکل ادامه دهید. برای یافتن راه مناسب جهت حل این مشکل به مطالعات مشابه مراجعه نمایید.  

 

- انتخاب استاد راهنما

جهت یافتن استاد راهنما بر اساس موضوع مورد نظرتان به خط تحقیقاتی اساتید توجه نمایید. با هماهنگی خط تحقیقاتی استاد مربوطه با موضوع مورد نظر شما در مورد موضوع با ایشان مشورت کنید.در جلسه مشاوره نتایج جستجوی منابع خود را به استاد مربوطه ارائه نمایید و از نظرات مفید استاد استفاده نمایید.در صورتیکه استاد مربوطه نیاز به زمان جهت بررسی بیشتر دارد تصمیم نهایی را به ملاقاتی دیگر موکول نمایید.

 

  - تعیین عنوان پژوهش

با کمک استاد مربوطه فرم تصویب عنوان را بر اساس مسئله مورد نظر و چگونگی بررسی آن تکمیل نمایید.حتما تمام کادرهای فرم عنوان را مطابق با موارد خواسته شده تکمیل نمائید.فرم های تکمیل شده می بایست به آدرس ssu.med.research(at)gmail.com ارسال شود. فرم ها توسط کارشناسان پژوهشی بررسی مقدماتی شده و پس از تائید حداقل استاندارد جهت داوری به کلیه اعضای گروه تخصصی مربوطه و همچنین دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشکده ارسال خواهد شد.مهلت دو هفته ای در اختیار اعضا گروه و سایر داوران قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را اعم از تائید یا اصلاح یا رد (با ذکر دلیل ) به دفتر شورای پژوهشی ارسال نمایند.به نظرات پیشنهادی که جهت تکمیل یا بهتر نمودن عنوان شماست با دقت توجه نمائید. در انجام اصلاحات احتمالی با علاقه کوشا باشید.   

 

- تکمیل فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه

بعد از تائید عنوان که از طریق دفتر پژوهشی به شما اعلام می شود به دنبال تکمیل تحقیقات خود با کمک استاد راهنما و نوشتن  فرم پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)  باشید. در این میان از کمک اساتید مشاور نیز استفاده نمایید.در نوشتن فرم پیشنهادی پایان نامه دقت کنید(5 نمره از نمره نهایی مربوط به دفاع از فرم پیشنهادی است). فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه را پس از تکمیل برای گرفتن نوبت به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهید.برای ارئه فرم پیشنهادی پایان نامه در شورای پژوهشی از فرم ارائه استاندارد(اسلايد PowerPoint) استفاده کنید ،همچنین برای ارائه در شورا دستور العمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید. مشکلات فرم پیشنهادی باعث دشواری در پیاده شدن پایان نامه و مشکلات اساسی در دفاع آن خواهد بود. 

 

- ارائه پایان نامه

جدول زمان بندی برای انجام مراحل مختلف پایان نامه خود داشته باشید تا به موقع پایان نامه را اماده نمایید.پایان نامه را مطابق با راهنمای نگارش پایان نامه و راهنمای نوشتن منابع تنظیم کرده و همراه با برگ تائید استاد راهنما ، برگ تائید استاد مشاور ، برگ تائید مشاور آمار و برگ چکیده برای گرفتن نوبت به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمائید. برای دفاع حتما از فرم ارائه استاندارد(اسلاید PowerPoint) استفاده کنید، همچنین برای دفاع نهایی دستور العمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید.  

 

- معیارهای نمره دهی

 

انتخاب موضوع 

بر اساس علاقه خود بدنبال موضوع پایان نامه باشید.علاقه خود را براساس حل مشکلات علمی پزشکی پایه ریزی نمایید.در تحقیق اولیه میتوانید از اساتید و یا دفتر پژوهشی دانشکده کمک بگیرید.بخاطر داشته باشید پایان نامه 6 واحد درسی است که موضوع و نمره آن در تحصیلات تکمیلی شما اهمیت دارد.در صورتیکه مسئله مورد نظر شما در تحقیقات مهم شمرده شده است به تحقیق خود پیرامون حل این مشکل ادامه دهید. برای یافتن راه مناسب جهت حل این مشکل به مطالعات مشابه مراجعه نمایید.  

 

- انتخاب استاد راهنما

جهت یافتن استاد راهنما بر اساس موضوع مورد نظرتان به خط تحقیقاتی اساتید توجه نمایید. با هماهنگی خط تحقیقاتی استاد مربوطه با موضوع مورد نظر شما در مورد موضوع با ایشان مشورت کنید.در جلسه مشاوره نتایج جستجوی منابع خود را به استاد مربوطه ارائه نمایید و از نظرات مفید استاد استفاده نمایید.در صورتیکه استاد مربوطه نیاز به زمان جهت بررسی بیشتر دارد تصمیم نهایی را به ملاقاتی دیگر موکول نمایید.

 

  - تعیین عنوان پژوهش

با کمک استاد مربوطه فرم تصویب عنوان را بر اساس مسئله مورد نظر و چگونگی بررسی آن تکمیل نمایید.حتما تمام کادرهای فرم عنوان را مطابق با موارد خواسته شده تکمیل نمائید.فرم های تکمیل شده می بایست به آدرس ssu.med.research(at)gmail.com ارسال شود. فرم ها توسط کارشناسان پژوهشی بررسی مقدماتی شده و پس از تائید حداقل استاندارد جهت داوری به کلیه اعضای گروه تخصصی مربوطه و همچنین دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشکده ارسال خواهد شد.مهلت دو هفته ای در اختیار اعضا گروه و سایر داوران قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را اعم از تائید یا اصلاح یا رد (با ذکر دلیل ) به دفتر شورای پژوهشی ارسال نمایند.به نظرات پیشنهادی که جهت تکمیل یا بهتر نمودن عنوان شماست با دقت توجه نمائید. در انجام اصلاحات احتمالی با علاقه کوشا باشید.   

 

- تکمیل فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه

بعد از تائید عنوان که از طریق دفتر پژوهشی به شما اعلام می شود به دنبال تکمیل تحقیقات خود با کمک استاد راهنما و نوشتن  فرم پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)  باشید. در این میان از کمک اساتید مشاور نیز استفاده نمایید.در نوشتن فرم پیشنهادی پایان نامه دقت کنید(5 نمره از نمره نهایی مربوط به دفاع از فرم پیشنهادی است). فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه را پس از تکمیل برای گرفتن نوبت به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهید.برای ارئه فرم پیشنهادی پایان نامه در شورای پژوهشی از فرم ارائه استاندارد(اسلايد PowerPoint) استفاده کنید ،همچنین برای ارائه در شورا دستور العمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید. مشکلات فرم پیشنهادی باعث دشواری در پیاده شدن پایان نامه و مشکلات اساسی در دفاع آن خواهد بود. 

 

- ارائه پایان نامه

جدول زمان بندی برای انجام مراحل مختلف پایان نامه خود داشته باشید تا به موقع پایان نامه را اماده نمایید.پایان نامه را مطابق با راهنمای نگارش پایان نامه و راهنمای نوشتن منابع تنظیم کرده و همراه با برگ تائید استاد راهنما ، برگ تائید استاد مشاور ، برگ تائید مشاور آمار و برگ چکیده برای گرفتن نوبت به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمائید. برای دفاع حتما از فرم ارائه استاندارد(اسلاید PowerPoint) استفاده کنید، همچنین برای دفاع نهایی دستور العمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید.  

 

- معیارهای نمره دهی

 

نام و نام خانوادگی : دکترمحمود وکیلی

سمت :  معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

پست الکترونیک :vakilim52@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکترمحمدباقر اولیاء

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :bagherowlia@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکترامیرهوشنگ مهرپرور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :ah.mehrparvar@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود میرزایی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mmirzaei@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکترمهران کریمی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mehrankarimi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکترشکوه تقی پور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: skokouh_zahir@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود نوری شادکام

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mahmood_7072005@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر جمشید آیت اللهی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:jamshidayatollahi@yahool.com

نام و نام خانوادگی : دکترنادر نوری ماجلان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:dr_nori_majelan@yahool.com

نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود رحیمیان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrahimian2@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکترمحمدرضا بشارتی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrbesharati@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر جواد زواررضا

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: jzavar@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین مصدق

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mopbgmm3@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا سخاوت

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: sekhavat@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر مطهره گلستان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mgolestan@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : دکتر منصور اسماعیلی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ned1382@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکترعباسعلی جعفری

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: r@gmail.com

نام و نام خانوادگی : دکتر شکوفه بهداد

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: behdad90@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر علی ملت اردکانی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ali_mellat@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر افسرالسادات طباطبائی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: afsar_taba@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : فیروزه شفیعی

سمت :  کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک :ssu.med.research@gmail.com

ساعات حضور :  شنبه تا چهارشنبه 15 - 7

نام و نام خانوادگی : بی بی سادات فلاح الحسینی

سمت :  کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک :bibisadat@gmail.com

ساعات حضور :  شنبه تا چهارشنبه 15 - 7