مراسم دفاع پایان نامه خانم لیدا رفعتی دانشجوی مقطع دکترای بهداشت محیط با حضور گسترده اساتید، کارشناسان و دانشجویان در تاریخ 10 تیر 96 برگزار گردید. پایان نامه ایشان که با راهنمایی آقایان دکتر محوی و دکتر احرامپوش و مشاوره دکتر رفعتی و دکتر مختاری انجام شده بود توسط آقایان دکتر مظلوم، دکتر یزدانبخش و دکتر ابراهیمی داوری گردید. در نهایت خانم رفعتی موفق شد نمره کامل را از اساتید دریافت نماید.گروه مهندسی بهداشت محیط این موفقیت را به خانم دکتر رفعتی ( اولین دانشجویی دکترای بهداشت محیط) تبریک گفته و برای ایشان در ادامه مسیر زندگی آرزوی موفقیت می نماید.