بررسی الگوی مصرف موادغذایی خانوارها و ارتباط آن با بیماری های مزمن 

بررسی وضعیت کمبود ریزمغذی ها دراستان    

 بررسی اثر بخشی برنامه های حمایتی بهبود تغذیه مادران باردار و کودکان 

انجام مطالعات ثانویه در ارتباط با جنبه های مختلف تغذیه ای بر بیماری ها و اختلالات

بررسی الگوی غالب غذایی دانش اموزان و انجام برنامه های مداخله ای پیشگیری از چاقی در این گروه

روش های نوین پژوهش در زمینه ارتباط الگوهای غذایی با بیماری های مزمن

اثرات ویتامین دی در پیشگیری و بهبود بیماری ها 

موضوعات حیطه اپیدمیولوژی تغذیه  

دیابت ،چاقی و بیماری های التهابی و ارتباط آن با تغذیه

تعیین کمیت و کیفیت رژیم غذایی ساکنان استان

تغذیه و بیماری های قلبی عروقی

تغذیه و دیابت

اپیدمیولوژی تغذیه

روش شناسی تحقیق در علوم تغذیه

مطالعات مروری ساختار یافته و متاانالیز در علوم تغذیه

اثر روغن ها بر روی جنبه های مختلف سلامتی

 

اثر غذا بر روی کنترل اشتها و دریافت انرژی

 

    

نویسندگان

عنوان مقاله

 

 

هنگامه زندي ، بهادر حاجي محمدي ، آسيه اميري ، علي محمد رنجبر ، حسن مظفری خسروي ، حسين فلاح زاده ، علي رضا وحيدي ، امين دهقان

بررسي اثر آنتي باكتريالي عصاره هيدروالكلي نعناع فلفلي بر شش باكتري

بيماري زا در مواد غذايي

فريده نظري ، اكرم قديري اناري  ،مژگان خوش بين ، حسن مظفري خسروي ، اكرم انصاري فر ، علي دهقاني ، سعيده فيروزبخت ، آزاده نجار زاده

مقايسه وضعيت روي در بيماران مبتلابه فنيل كتونوري تحت درمان با فرمولاي متابوليك  با افراد سالم

Arasb DabbaghMoghadam · Hassan MozaffariKhosravi · Morteza Nasiri ·

Ali Miri · Maliehe Rahdar · Omid Sadeghi

Association of white and red meat consumption with general and abdominal obesity: a cross-sectional study among a population of Iranian military families in 2016

Afsaneh Rajizadeh M.Sc, Hassan Mozaffari-Khosravi Ph.D.

Mojtaba Yassini-Ardakani M.D, Ali Dehghani Ph.D.

Effect of magnesium supplementation on depression status in

depressed patients with magnesium deficiency: A randomized,

double-blind, placebo-controlled trial

Gholamreza Askari Ph.D, Morteza Nasiri M.Sc,

Hassan Mozaffari-Khosravi Ph.D, Masod Rezaie M.Sc,

Mahdieh Bagheri-Bidakhavidi B.Sc, Omid Sadeghi M.Sc

The effects of folic acid and pyridoxine supplementation on

characteristics of migraine attacks in migraine patients with aura:

A double-blind, randomized placebo-controlled, clinical trial

Hassan Mozaffari-Khosravi PhD, Zahra Naderi MS, Ali Dehghan MD, Azadeh

Nadjarzadeh PhD & Hassan Fallah Huseini PhD

Effect of Ginger Supplementation on  Proinflammatory  Cytokines in Older Patients

with Osteoarthritis: Outcomes of a Randomized

Controlled Clinical Trial

Hassan Mozaffari-Khosravi, Maryam Asadi, Ali Dehghan, HosseinSoleimaniSalehabadi, Mohammad Reza SobhanArdakani, Hossein Fallahzadeh Abarghoui

Effect of Satureja Hortensis Powder Supplementation on Pain and TNF-α in Patients with Knee Osteoarthritis: A Double-blind Randomized Clinical Trial

Sedigheh Ahmadi, Shima Dehghan Banadaki,  Hassan Mozaffari-Khosravi

Effects of Oral L-Carnitine Supplementation on Leptin

and Adiponectin Levels and Body Weight of Hemodialysis  Patients

Zahra Naderi a, Hassan Mozaffari-Khosravi a, Ali Dehghan b, Azadeh Nadjarzadeh a, Hassan Fallah Huseini

Effect of ginger powder supplementation on nitric oxide and  C-reactive protein in elderly knee osteoarthritis patients: A 12-week  double-blind randomized placebo-controlled clinical trial

Saeed Mazloomi Mahmoodabad, Akram Mehrabbeyk, Hassan Mozaffari-Khosravi & Hossein Fallahzadeh3

Identifying and Prioritizing Educational Needs of Female Adolescents

in Relation to Healthy Eating Based on Analytic Hierarchy Process

Model

حسن مظفري خسروي  ، افروز جاويدي  ، آزاده نجارزاده  ،علي دهقاني  ، محمد حسن افتخاری

بررسي اثر مصرف خوراكي دو مقدار مختلف بذر كتان بر شاخ صهاي تن سنجي واسترس اكسيداتيو درافراد مبتلا به پيش ديابت داراي اضافه وزن وچاق:يك كارآزمايي  باليني شاهددار تصادفی

Afsaneh Rajizadeh  & Hassan Mozaffari-Khosravi  & Mojtaba Yassini-Ardakani &

Ali Dehghani

Serum Magnesium Status in Patients Subjects  with Depression in the City of Yazd in Iran 2013–2014

Mohammad Hossein Salmani & Hassan Mozaffari-Khosravi & Zeynab Rezaei

The Nickel Concentration in Breast Milk during the First Month  of Lactation in Yazd, Center of Iran

Tayebeh Doostvandi, Zahra Bahadoran, Hassan Mozaffari-Khosravi. Parvin Mirmiran and Fereidoun Azizi

Food intake patterns are associated with the risk of impaired  glucose and insulin homeostasis: a prospective approach in the Tehran Lipid and Glucose Study

Hamideh Dehghani, Fatemeh Heidari, Hassan Mozaffari-Khosravi,

Nader Nouri-Majelan, Ali Dehghani

Synbiotic Supplementations for Azotemia in Patients With

Chronic Kidney Disease

Tayebeh Doostvandi, Hassan Mozaffari-Khosravi, Parvin Mirmiran. Zahra Bahadoran

The Association Between Dietary Patterns and Insulin

Resistance: A Systematic Review

Tayebeh Doostvandi Msc, Zahra Bahadoran PhD, Hassan Mozaffari-Khosravi PhD,

Zhaleh Tahmasebinejad Msc, Parvin Mirmiran PhD, Fereidoun Azizi MD

The association of dietary patterns and the incidence of

insulin resistance after a 3-year follow-up: Tehran Lipid

and Glucose Study

Hassan Mozaffari-Khosravi; PhD, Akram Naghdipour-Biregani; MSc

Javad Zavar-Reza; PhD & Faezeh Poursoleiman; MSc

The Effects of Dark Chocolate Consumption on Oxidative Stress and Blood Pressure in Patients with Metabolic Syndrome: a Randomized Clinical Trial

Sara Asadi; MSc, Hassan Mozaffari-Khosravi; PhD, Mohammad Mahdi Naghizade; MSc & Azadeh Nadjarzadeh; PhD

The Effect of L-arginine Supplementation on Blood Pressure in Patients with Type 2 Diabetes: a Double-Blind Randomized Clinical Trial

Fateme Jafari, Simin Ehsani, Azadeh Nadjarzadeh, Ahmad Esmaillzadeh, Mahmood Noori-Shadkam

and Amin Salehi-Abargouei

Household food insecurity is associated

with abdominal but not general obesity

among Iranian children

Mohammad Ali Morowatisharifabad, Mehdi Khankolabi, Hassan Mozaffari-Khosravi, Hossein

Fallahzade, Mohammad Hassan Gerami, and Amin Salehi-Abargouei

Parenting Style, Parental Feeding Practices and Children’s Nutritional

Status in Authoritative Parenting Style Model

 

Amin Salehi-Abargouei & Reza Ghiasvand & Mitra Hariri

Prebiotics, Prosynbiotics and Synbiotics: Can They Reduce

Plasma Oxidative Stress Parameters

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

بررسي اثر قرص سیر بر فاکتورهای التهابی موثر بر کاهش توده استخوانی در زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان

حمیده السادات حسابگر منفرد

مقایسه اثر اسید ایکوزاپنتاانوئیک  و اسید دوکوزاهگزانوئیک بر درمان افسردگی

سیده الهه شریعتی بافقی

بررسی وضعیت امنیت غذایی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1390-1389

علی میلانی بناب

مطالعه اثر تک دوز تزریقی ویتامین دی بر قند و لیپید، فاکتورهای پیش التهابی و مقاومت انسولینی در مادران با سابقه دیابت بارداری

مهدیه حسین زاده شمسی انار

بررسی اثر مکمل کیوتن بر فشارخون و فاکتورهای التهابی و آدیبونکتین در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

نسیم باقری نسامی

بررسی اثر مصرف پودر زنجبیل بر مقاومت به انسولین، پروفایل چربی و لیپوپروتئین ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

بهروز طلائی خالص سفلایی

مقایسه اثر مصرف چای سبز و ترش بر قند، چربی، استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در بیماران دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو

زینب احدی

مقایسه  اثر دو  تک دوز مکمل تزریقی ویتامین دی  بر بهبود افسردگی در بیماران افسرده مبتلا به کمبود این ویتامین

لاله نبی زاده اصل

بررسی تاثیر مکملCoQ10 بر نوروپاتی، قندخون، مقاومت به انسولین، پروفایل چربی و برخی شاخص های پیش التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مرم اکبری فخر آبادی

بررسی اثر مکمل یاری با ویتامینD بر چاقی شکمی، فشارخون، قندخون و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

الهام سعیدی 

بررسی اثر مکمل بررسی اثر مکمل ال آرژنین بر مقاومت انسولین و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

سارا اسدی

بررسی اثر مکمل یاری با ویتامینD بر فشارخون در مبتلایان به پرفشاری خون و کمبود ویتامین D

صبا لولوئی

مقایسه الگوی فعالیت فیزیکی، خواب، توزیع چربی و نمایه تغذیه سالم در افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک

محبوبه حیدری عراقی

بررسی اثر مکمل یاری با کوآنزیمQ10 بر اجزای سندرم متابولیک، پراکسیداسیون لیپیدی، - CRP hs و هموسیستئین در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

نجمه رفیعی مقدم

بررسی اثر مصرف شکلات تیره بر وضعیت استرس اکسیداتیو، پروفایل لیپیدی و گلوکز سرم و مقاومت به انسولین در مبتلایان به سندرم متابولیک

اکرم نقدی پور

بررسی تاثیر مکمل گیاه چای ترش Hibiscus-subdariffa بر آلبومین اوری، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، فشارخونو hs-CRP در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی

اکرم اسماعیلی

بررسی اثر مصرف قرص سیر بر قند و چربی و لپتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

راضیه خادمیان راوندی

بررسی اثر عمده گیاه گزنه بر قند خون ناشتا، پروفیل لیپیدی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

رویا خواجه مهریزی

بررسی تاثیر رژیم کم کالری حاوی کشک بر چاقی شکمی، فشارخون، پروفایل قند و لیپید و ترکیب بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

سعیده زارع

بررسی تاثیر مکمل ال- کارنتین بر وضعیت پروتئین های احشایی بیماران تحت درمان با همودیالیز

شیما دهقان بنادکی

بررسی تاثیر مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا-3 بر هموسیستئین پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

فائزه پورسلیمان

بررسی اثر مصرف مکمل خوراکی ال-آرژنین بر عملکرد جنسی مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مصیب فلاحی

بررسی تاثیر رژیم کم کالری با وبدون مکمل یاری ویتامین D بر پارامترهای بیوشیمیایی و وضعیت روند بیماری در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و کمبود ویتامین D

نرگس جانی

بررسی اثر مصرف آب انار همراه با ورزش استقامتی بر استرس اکسیداتیو، شاخص های آسیب عضلانی و التهابی و ترکیب بدنی در مردان سالم جوان

احسان بیات چادکانی

بررسی اثر مکمل خوراکی منیزیم بر بیماران افسرده مبتلا  به کمبود آن

افسانه راجی زاده

بررسی تاثیر مصرف دانه خرفه بر سطح آنزیم های کبدی، میزان لیپیدهای سرم و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

الهام عدل نیا

بررسی اثر مصرف سرکه سیب بر پروفایل لیپیدی، قندخون ناشتا، مقاومت به انسولین و هوموسیستئین در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به دیس لیپیدمی

ریحانه بشیری

تأثیر مکمل کارنیتین بر آدیپونکتین، لپتین و ظرفیت تام انتی اکسیدانی در بیماران همودیالیزی

صدیقه احمدی

بررسی تاثیر مصرف مکمل مولتی ویتامین بر افسردگی، اضطراب، شناخت و سلامت عمومی در سالمندان

علیرضا تابعی

بررسی تاثیر مصرف پودر سماق بر کنترل قندخون و مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع2

محمدرضا فتاحی اردکانی

بررسی اثر مکمل پودر برگ مرزه بر درد و سایتوکین های پیش التهابی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

مریم اسدی

بررسی اثر روزه داری بر قند،پروفایل چربی غلظت آدیپونکتین و لپتین پلاسما در افراد با وضعیت وزنی طبیعی و مبتلایان به چاقی

نعیمه گنجعلی

بررسی تاثیر مصرف میوه عناب بر قند خون و پروفایل لیپیدی در افراد دیابتی نوع 2

زینب یزدان پناه

بررسی تاثیر چای بابونه بر وضعیت افسردگی ، کنترل قند، پروفایل لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

سحرکرمانیان

بررسی ارتباط بین مصرف غلات تصفیه شده و سندرم متابولیک در زنان معلم شهر یزد

سیمین شهوازی

بررسی تاثیر مصرف سبوس جوی دوسر بر قند و انسولین ناشتا، مقاومت و حساسیت به انسولین در مبتلایان به دیابت بارداری

مائده شاهزیدی

بررسی اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر هورمون های جسمی، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و شاخص های تن سنجی در زنان اضافه وزن و چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

مریم ازادی یزدی

مقایسه اثر مکمل کلرلا ولگاریس و اسپیرولینا بر وضعیت استرس اکسیداتیو، پروفایل چربی و عملکرد کبد در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی

مریم چیت سازی

مطالعه تاثیر مکمل یاری بره موم زنبور عسل بر کنترل قندخون، پروفایل لیپیدی، و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نازلی صمدی بیله سوار

بررسی اثر مکمل ال آرزنین بر پروفایل لیپیدی شاخص های کنترل قندخون و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

داوود بهرامی

مطالعه تاثیر مکمل ویتامین دی بر شاخص های تن سنجی و هورمون های آندروژن در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان با رژیم کاهش وزن

سمیرا جعفری

مقایسه اثر مصرف شیر بدون چربی و شیر پرچرب و آب سیب بر وضعیت اشتها و میزان انرژی دریافتی در کورکان چاق اصفهانی

شیما کاوه زاده

بررسی اثر دم کرده بادرنجبویه و چای سبز بر شاخص های استرس اکسیداتیو(ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، کاتالاز و مالون دی آلدهید) در جوشکاران

فاطمه جعفری

بررسی تاثیرآجیل سویابروضعیت تغذیه،شمارش سلولهای خون ومغراستخوان،فاکتورهای پیش التهابی وعوارض شیمی درمانی درکودکان مبتلابه لوسمی لنفوبلاستیک حاد

نرگس رمضانی

 

راهنمای کاربردی تغذیه در سلامت و بیماری ،نشر خسروی ،1387، دکتر ازاده نجار زاه

 

پاسخ به پرسش های شما در مورد چاقی،نشر دنیای تغذیه ،1386،  دکتر آزاده نجارزاده

 

 

تغذیه در بارداری برای تندرستی شما و فرزندان،نشر طبیب،1380،  دکتر حسن مظفری خسروی

 

 

راهنمای کاربردی تغذیه برای بیماران مبتلا به دیابت،نشر الباب،1381،دکترحسن مظفری خسروی 

تغذیه تکمیلی غذاهای خانواده برای کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند،نشر الباب،1382،دکتر حسن مظفری خسروی

 

 

تغذیه پزشکی و بیماری ها،نشر پلک،1381،دکتر حسن مظفری خسروی 

 

 

 راهنمای کاربردی بررسی و مراقبت تغذیه ای،نشر دنیای تغذیه،1388،دکتر حسن مظفری خسروی

 

 

پپیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از کمبود آهن از طریق مراقبت های بهداشتی اولیه،موسسه انتشارات یزد،1373،دکتر حسن مظفری خسروی

 

 

راهنمای کاربردی برای تغذیه و مراقبت کودک،نشر الباب،1380،دکتر حسن مظفری خسروی