snsd.tums.ac.ir

دانشکده تغذیه علوم پزشکی تهران

nutrition.sbmu.ac.ir

   دانشکده تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی

nutr.mui.ac.ir

دانشکده تغذیه علوم پزشکی اصفهان

scnutrition.sums.ac.ir

دانشکده تغذیه علوم پزشکی شیراز

nutr.tbzmed.ac.ir

دانشکده تغذیه علوم پزشکی تبریز

www.mums.ac.ir/nutdept

دانشکده تغذیه علوم پزشکی مشهد

ata-nut.org

انجمن تغذیه ایران

jnfs.ssu.ac.ir

مجله تغذیه و امنیت غذایی