توجه داشته باشید که قبل از استفاده از سامانه اتوماسیون اداری باید رایانه خود را با نصب نرم افزارهای لازم پیکربندی نمایید.پیکرندی رایانه ها می تواند توسط کارشناس فناوری اطلاعات مرکز یا کاربران صورت پذیرد هرچند توصیه می شود عملیات مذکور برای سیستم های اداری  توسط کارشناس فناوری اطلاعات صورت گیرد.

ضمنا با توجه به بروز رسانی مکرر سامانه اتوماسیون اداری و تغییرات ناشی از آن توجه داشته باشید که مراحل پیکربندی نیز می تواند دستخوش تغییراتی گردد. توصیه می شود جدیدترین راهنما مطالعه و کلیه اقدامات مندرج در آن در سیستم های رایانه ای کاربران صورت پذیرد.

Initiates file downloadراهنمای پیکربندی سیستم های رایانه ای برای استفاده از اتوماسیون اداری (تاریخ نگارش 26/7/1394)

راهنمای حل مشکل Read Only شدن Office در نسخه های جدید ویندوز

 

 

Initiates file downloadراهنمای رفع مشکل office read-only

Initiates file downloadفایل های مورد نیاز برای رفع مشکل office read-only